Unieważnienie WIBOR-u w umowach kredytów hipotecznych

Unieważnienie WIBOR-u w umowach kredytowych – co to oznacza dla kredytobiorców?

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) jest jednym z najważniejszych wskaźników, które banki wykorzystują do ustalania oprocentowania kredytów zmiennoprocentowych. Od kilku lat pojawiają się doniesienia o manipulacjach związanych z tym wskaźnikiem, a w rezultacie unieważnienie WIBOR-u w umowach kredytowych stało się bardzo realnym scenariuszem. Co to oznacza dla kredytobiorców? Jakie będą konsekwencje unieważnienia WIBOR-u?

Manipulacje związane z WIBOR – co się stało?

WIBOR to wskaźnik, który określa poziom oprocentowania pożyczek międzybankowych w Polsce. W ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się jednak doniesienia o tym,  że Banki nie pozyskują finansowania w ten sposób. Instytucje te udzielają kredytów korzystając z kapitałów zgromadzonych na depozytach. Doprowadziło to do sytuacji w której różnica między oprocentowaniem WIBOR, a oprocentowaniem depozytów jest ukrytą marżą banków. W rezultacie kredytobiorcy, którzy wzięli kredyty zmiennoprocentowe z wykorzystaniem WIBOR-u mogą być poszkodowani – dlatego warto zweryfikować swoją umowę u eksperta.

Unieważnienie WIBOR-u. Co to oznacza dla kredytobiorców?

Unieważnienie WIBOR-u w umowach kredytowych oznacza, całkowite jego usunięcie z umowy kredytowej. W praktyce spowoduje to obniżenie raty nawet o połowę.

Konsekwencje unieważnienia WIBOR-u

Unieważnienie WIBOR-u w umowach kredytowych będzie miało dalekosiężne konsekwencje dla banków. Banki będą zmuszone do dostosowania swoich umów do obowiązującego prawa. Dla kredytobiorców natomiast unieważnienie WIBOR-u oznacza obniżenie raty oraz gwarancję jej niezmienności do końca trwania kredytu.

Podsumowanie

Naszym zdaniem afera Frankowa (unieważnianie umów kredytów hipotecznych w walucie franka szwajcarskiego) była niczym w porównaniu do tego co będzie się działo za chwilę w temacie unieważnienia WIBOR-u. Nasza kancelaria zapewnia kompleksowy audyt umowy kredytu hipotecznego. Koszt audytu kancelaria bierze na siebie – to dobry sposób abyś sprawdził, czy możesz coś zrobić w temacie swojego kredytu hipotecznego.