Światowy Dzień Praw Konsumenta

15 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Praw Konsumenta, a jego celem jest ochrona klientów przed nieuczciwymi praktykami biznesowymi. Prawa konsumenta są ustanowione w celu zapewnienia ochrony przed nieuczciwymi lub wprowadzającymi w błąd praktykami biznesowymi, stosowanymi przez firmy i instytucje, które oferują usługi i produkty indywidualnym konsumentom.

Historia Światowego Dnia Praw Konsumenta sięga 1962 roku, kiedy to prezydent Stanów Zjednoczonych, John F. Kennedy, sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów: prawo do informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji. Od 1983 roku obchodzony jest on na całym świecie, a w Polsce dopiero od 2000 roku.

Znajomość Praw Konsumenta – co zyskujesz?

Prawa konsumenta zapewniają ochronę przed nieuczciwymi praktykami biznesowymi, takimi jak wprowadzanie w błąd, nierówne traktowanie, wykorzystanie niewiedzy konsumenta, ukryte koszty, nieuczciwe reklamy i wiele innych. Klienci powinni być traktowani w sposób równy, bez dyskryminacji ze względu na rasę, płeć lub jakikolwiek inny czynnik niezwiązany z jakością usług.

Zrozumienie swoich praw jako konsument – do czego tak naprawdę masz prawo?

Prawa konsumenta obejmują m.in. prawo do uzyskania informacji na temat wszelkich opłat, oraz do informacji o kosztach jeszcze przed zawarciem umowy. Klienci mają prawo do dochodzenia swoich roszczeń w przypadku, kiedy coś pójdzie nie tak z produktem lub wykonaną usługą. Powinna istnieć ścieżka rozwiązywania problemu bez konieczności przenoszenia sporów na ścieżkę postępowań sądowych.

Gdzie szukać informacji na ten temat?

Ustawa o ochronie konsumenta, która jest podstawą praw konsumenta, znajduje się w polskim systemie prawnym jako Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi

Nieznajomość swoich praw jako konsument naraża klientów na niebezpieczeństwo, że firmy oraz instytucje będą próbowały wykorzystać ich niewiedzę przeciwko nim. Sprawy, które prowadzimy dla naszych klientów na bieżąco, pokazują nam, że banki w licznych sytuacjach wykorzystują brak wiedzy klientów, co skutkuje tym, że klienci nie otrzymują należnych środków lub ponoszą zbyt duże koszty kredytu. Oprócz tego coraz częściej trafiają do nas klienci, wobec których w umowach kredytowych zostały zastosowane zapisy niezgodne z prawem.

W Kancelarii Prawno-Finansowej Pro-Banking szukamy rozwiązań dla klientów w każdej sytuacji, ale również dbamy o edukację klientów, ponieważ wiemy, jak ważne jest to, aby każdy znał swoje prawa. Nasza kancelaria pomaga klientom w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z prawami konsumenta, a także edukuje ich na temat ich praw i obowiązków.