Sankcja Kredytu Darmowego- tylko dla Kredytów Konsumenckich

W dzisiejszym wpisie będziemy zajmować się istotną kwestią, jaką jest Sankcja Kredytu Darmowego (SKD). Ta kluczowa regulacja, zapisana w ustawie o Kredycie Konsumenckim (art. 45), stanowi swoisty instrument ochrony konsumentów.

Ale o co właściwie chodzi z tą tajemniczą sankcją?
Jest to rodzaj „kary” nakładanej na kredytodawcę w przypadku, gdy umowa kredytu konsumenckiego została sporządzona nieprawidłowo.

Co to oznacza dla konsumenta?
SKD daje mu prawo do zwrotu jedynie pożyczonego kapitału, pomijając wszelkie inne opłaty, takie jak odsetki, prowizje czy marże. To istotne narzędzie, które może chronić nas przed nadmiernymi kosztami kredytu.

Co należy rozumieć przez kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki to każdy kredyt zaciągnięty na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest to kredyt udzielany na podstawie umowy, w kwocie nie większej niż 255.550,00 zł albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się także umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego W katalogu zobowiązań określanych w ten sposób ustawodawca wskazuje przede wszystkim: 

 • umowę pożyczki;
 • umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;
 • umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;
 • umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;
 • umowę o kredyt odnawialny.

W jakich przypadkach nie można skorzystać z Sankcji Kredytu Darmowego, czyli jakie kredyty nie podlegają pod ustawę o kredycie konsumenckim?

Niemniej jednak, istnieją także kredyty, które nie podlegają ustawie o kredycie konsumenckim. Kredytem konsumenckim nie są:

 • kredyty hipoteczne;
 • umowy o świadczenie usług maklerskich;
 • leasing;
 • zobowiązania, w przypadku których konsument nie płaci oprocentowania oraz nie ponosi innych kosztów związanych z ich udzieleniem i spłatą;
 • kredyty wynikające z ugody sądowej i ugody będącej wynikiem postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
 • kredyty udzielane pracownikom bez oprocentowania.
 • konsumenckie pożyczki lombardowe

Znajomość swoich praw, zwłaszcza w kontekście kredytów konsumenckich, jest kluczowa dla zachowania finansowej stabilności i bezpieczeństwa.
Pamiętajmy o tym, aby być świadomymi konsumentami i korzystać z dostępnych nam narzędzi ochrony!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *