Klauzule niedozwolone- Sankcja Kredytu Darmowego 4 z 8- Ukrywanie Opłat za Ubezpieczenie w Umowach Kredytowych.

Spis Treści

  1. Wprowadzenie
  2. Co Daje Ubezpieczenie Kredytu?
  3. Całkowity Koszt Kredytu
  4. Sankcja Kredytu Darmowego
  5. Kontakt z Kancelarią Pro-Banking

Wprowadzenie

Część kredytodawców nie uwzględnia opłat za ubezpieczenie bezpośrednio w umowach kredytowych. Zamiast tego, pobierają te opłaty z udzielonego kredytu, co prowadzi do wprowadzenia konsumentów w błąd odnośnie Całkowitego Kosztu Kredytu oraz Rocznej Rzeczywistej Stopy Oprocentowania (RRSO).

Co Daje Ubezpieczenie Kredytu?

Przy zawieraniu umowy kredytowej lub pożyczkowej, często zobowiązani jesteśmy do zawarcia jednej lub więcej umów ubezpieczenia. Choć w umowie wskazuje się, że wybór ochrony ubezpieczeniowej jest dobrowolny, w praktyce kredytodawcy przedstawiają gotowy wzorzec umowy kredytu wraz z ubezpieczeniem.

Całkowity Koszt Kredytu

Zgodnie z definicją z art. 5 pkt 6 ustawy o kredycie konsumenckim, Całkowity Koszt Kredytu obejmuje wszystkie koszty, które konsument ponosi w związku z umową, w tym ubezpieczenia, jeśli są one niezbędne do uzyskania kredytu. Koszty te powinny być wliczone do Całkowitego Kosztu Kredytu.

Sankcja Kredytu Darmowego

Często kredytodawcy popełniają błąd, wliczając koszty ubezpieczenia do Całkowitej Kwoty Kredytu zamiast Całkowitego Kosztu Kredytu. Całkowita Kwota Kredytu to suma środków pieniężnych udostępnionych konsumentowi, nie obejmująca kredytowanych kosztów. Wliczenie kosztów ubezpieczenia do Całkowitej Kwoty Kredytu narusza art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o kredycie konsumenckim, który wymaga prawidłowego wskazania Całkowitej Kwoty Kredytu. Takie naruszenia mogą prowadzić do zastosowania sankcji kredytu darmowego zgodnie z art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim.

Kontakt z Kancelarią Pro-Banking

Jeśli masz wątpliwości co do swojej umowy kredytowej, skontaktuj się z nami. W kancelarii Pro-Banking pomożemy Ci zrozumieć wszystkie aspekty Twojej umowy i zapewnić, że nie płacisz ukrytych opłat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *