Klauzule niedozwolone- Sankcja Kredytu Darmowego 2 z 8- Brak wskazania całkowitej kwoty do zapłaty.

Co jest nie tak z kredytem konsumenckim?

Wśród wielu zaniedbań kredytodawcy możemy wyróżnić naruszenia prawa, które mogą

skutkować zastosowaniem SKD:

Błędne wskazanie lub niewskazanie w ogóle całkowitej kwoty do zapłaty.

Zgodnie z artykułem 30 ust. 1 pkt 7 UKK, Kredytodawca ma obowiązek wskazania całkowitej

kwoty do zapłaty. Jeżeli całkowity koszt kredytu jest błędnie wyliczony, to całkowita kwota do

zapłaty również jest błędnie podana.

W poprzednim wpisie omawialiśmy błędne wskazanie lub niewskazanie całkowitej kwoty kredytu. W tym wpisie skupimy się na całkowitej kwocie do zapłaty, na którą składa się suma całkowitej kwoty kredytu oraz koszt kredytu. Według ustawy o kredycie konsumenckim Standardowa umowa kredytu konsumenckiego powinna zawierać informację o całkowitej kwocie do zapłaty.

Co się dzieje, gdy Klient nie ma całkowitej kwoty do zapłaty w swojej umowie?

Gdy brakuje tej informacji, nie wiemy od jakiej kwoty obliczane są odsetki, tym samym nie wiemy czy nasza rata jest dobrze wyliczona. Jeżeli dochodzą do tego błędnie wyliczone koszty kredytu i obliczanie odsetek od kwoty, która nie została wyszczególniona w umowie, wtedy mówimy o jawnym wprowadzeniu w błąd i nie stosowaniu się przez bank do ustawy o kredycie konsumenckim. Oznacza to, że Klient nie został dobrze poinformowany o wysokości rat i sposobu ich wyliczania.

Pamiętaj, że całkowita kwota do zapłaty, to zupełnie inna pozycja w umowie niż całkowita kwota kredytu. To bardzo ważne, żeby zrozumieć różnicę między tymi dwoma pozycjami w umowie.

Całkowita kwota do zapłaty to suma całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu. Zatem będzie to kwota udostępniona kredytobiorcy oraz koszty kredytu, na które składają się m.in.:

  • Odsetki
  • Prowizje
  • Opłaty
  • Marża
  • Koszty ubezpieczenia związanego z kredytem.

Podobnie jak całkowita kwota kredytu, informacja o całkowitej kwocie do zapłaty powinna znajdować się w umowie kredytu.

Osoby, które posiadają kredyt konsumencki i chcą skorzystać z sankcji kredytu darmowego, muszą spełniać kilka kluczowych warunków:

1️. Umowa kredytowa lub pożyczkowa musi być zawarta po 18 grudnia 2011 roku.

2️. Kwota kredytu gotówkowego, pożyczki lub kredytu konsolidacyjnego nie może przekraczać

255 550 zł.

3️. Jeśli kredyt został już spłacony, od zakończenia umowy nie może minąć więcej niż rok.

Warto również pamiętać, że sankcja kredytu darmowego jest dostępna wyłącznie
dla konsumentów. Przedsiębiorcy nie mogą skorzystać z tego rozwiązania.

Jeśli podejrzewasz, że Twoja umowa może zawierać błędy i chcesz z tego powodu skorzystać z sankcji kredytu darmowego, kluczowe będzie wybranie odpowiedniej kancelarii prawnej. Dobór specjalistów z doświadczeniem w obszarze prawa finansowego i kredytowego jest niezbędny do skutecznego przeprowadzenia całego procesu. Kancelaria Pro-Banking pomoże Ci w analizie umowy pod kątem ewentualnych nieprawidłowości, przygotuje niezbędne dokumenty i reprezentować Cię będzie w kontaktach z instytucją finansową oraz przed sądem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *