WIBOR- Wskaźnik, który budzi kontrowersje.

Odkrywając sukcesy frankowiczów w ich sporach z bankami, coraz więcej kredytobiorców,
szczególnie ci posiadający kredyty złotówkowe, zaczyna analizować swoje umowy kredytowe w
poszukiwaniu klauzul niedozwolonych. Warto zauważyć, że w ostatnim czasie w środowisku
prawniczym coraz częściej podnosi się kwestię związku umów kredytu ze zmiennym
oprocentowaniem z regulacją wskaźnika WIBOR, którego funkcjonowanie budzi coraz większe
kontrowersje. Czy jest możliwe usunięcie WIBOR z umowy? Jak można się pozbyć tego wskaźnika?
Czy jego stosowanie jest legalne?

Niewątpliwie, wskaźnik WIBOR budzi wiele wątpliwości. Jest to referencyjna wysokość
oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym, określana jako średnia arytmetyczna
oprocentowania podawanego przez największe banki w Polsce, po odrzuceniu skrajnych wartości.
Jednakże, sposób ustalania WIBOR budzi wiele kontrowersji, gdyż opiera się on wyłącznie na
wyciągach z dziesięciu banków panelistów, a nie na rzeczywistych transakcjach. Niektórzy twierdzą,
że taka metoda wyznaczania poziomu WIBOR może być podatna na manipulacje, co budzi dodatkowe
kontrowersje.


Banki paneliści od 30.06.2017 to:

 1. Bank Gospodarstwa Krajowego SA
 2. BNP Paribas SA
 3. Bank Handlowy (Citi) SA w Warszawie
 4. Bank Millennium SA
 5. Bank Pekao SA
 6. Santander Bank SA
 7. Deutsche Bank Polska SA
 8. ING Bank Śląski SA
 9. mBank SA
 10. PKO BP SA

Wobec rosnących obaw co do uczciwości WIBOR, wielu kredytobiorców zastanawia się, czy istnieje
możliwość usunięcia tego wskaźnika z umowy kredytowej. Podobnie jak w przypadku kredytów
frankowych, również kredytobiorcy posiadający kredyty w złotówkach mogą skierować swoje sprawy
do sądu. W przypadku uznania przez sąd postanowień umowy dotyczących WIBOR za klauzulę
niedozwoloną, kredytobiorca może osiągnąć znaczne oszczędności.
W sytuacji, w której kredytobiorca wpłacił do banku więcej niż pożyczył, wtedy
wnioskujemy o unieważnienie umowy kredytowej w całości. W innym wypadku
wnioskujemy o usunięcie z umowy WIBORu z marżą lub samego WIBORu.

Omówmy w szczegółach co oznaczają dla kredytobiorcy powyższe scenariusze:

 1. Usunięcie z umowy wszystkich składników oprocentowania tj. WIBOR oraz marży.
  Sąd nakazuje zwrot na rzecz kredytobiorcy wpłaconych dotychczas odsetkowych części rat
  oraz kontynuowanie spłaty kredytu bez odsetek, przy zachowaniu pozostałych parametrów,
  takich jak okres kredytowania oraz liczba rat. W tym wariancie kredytobiorca musi bankowi zwrócić wyłącznie pożyczony kapitał, a kredyt staje się darmowy.
 2. Usunięcie z umowy WIBOR i pozostawienie marży.
  Sąd nakazuje rozliczyć umowę tak jakby oprocentowanie równało się wysokości marży bankowej (bez WIBOR) i kontynuować spłatę kredytu z niskimi odsetkami.
 3. Unieważnienie umowy kredytowej w całości.
  Umowa jest traktowana tak jakby nie została zawarta. Strony muszą sobie zwrócić wzajemne świadczenia – bank jest zobligowany do oddania całości wpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych,
  a kredytobiorca ma do zwrotu tylko nominalną kwotę kredytu. Jest to wariant opłacalny dla osób, które spłaciły już kwotę odpowiadającą wysokości udostępnionego kapitału.

Choć jeszcze nie wydano żadnych prawomocnych wyroków w sprawach dotyczących usunięcia
WIBOR z umowy kredytowej lub unieważnienia umowy opartej na tym wskaźniku, coraz więcej
kredytobiorców podejmuje kroki prawne w tej sprawie. Analiza umowy kredytowej przez
doświadczonego prawnika może pomóc podjąć świadomą decyzję w kwestii podjęcia działań
prawnych w celu usunięcia WIBOR z umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *