Klauzule niedozwolone- Sankcja Kredytu Darmowego 5 z 8- Stosowanie zamiennych opłat.

Spis Treści

  1. Wprowadzenie
  2. Przykład Getin Noble Bank S.A.
  3. Prawdziwy Koszt Ubezpieczenia Kredytu
  4. Nadmierne Koszty Ubezpieczenia
  5. Uzasadnienie Sądowe
  6. Ukryte Wynagrodzenie Banku
  7. Podsumowanie

Wprowadzenie

W umowach kredytowych często znajdują się zapisy dotyczące dodatkowych zobowiązań, takich jak ubezpieczenia czy prowizje. Te koszty, na przestrzeni okresu spłaty kredytu, mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Niektóre instytucje finansowe stosują praktyki, które uzależniają możliwość rezygnacji z ubezpieczenia od zapłaty dodatkowej prowizji. Mechanizm ten prowadzi do sytuacji, w której kredytobiorca jest obciążony dodatkowymi kosztami, nawet jeśli zdecyduje się nie korzystać z oferowanego ubezpieczenia. Takie działania zostały uznane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) za klauzule abuzywne, czyli zapisy niedozwolone. Tego typu praktyki prowadzą do nieuzasadnionych i nadmiernych opłat, wprowadzając konsumentów w błąd.

Przykład Getin Noble Bank S.A.

W umowie kredytu zawartej z Getin Noble Bank S.A., kredytobiorca, który otrzymał kredyt w wysokości 8 000 zł, został obciążony dodatkowymi kosztami ubezpieczenia w wysokości 4 233,32 zł. Ubezpieczenia te nie były ważne przez cały okres kredytowania, który wynosił cztery lata. Ubezpieczenie na życie i zdrowie obowiązywało przez rok, a ubezpieczenie na wypadek utraty dochodów lub inwalidztwa przez dwa lata.

Prawdziwy Koszt Ubezpieczenia Kredytu

W przytoczonym przykładzie, kredytobiorca zaciągając kredyt w wysokości 8 000 zł, zapłacił dodatkowo 4 233,32 zł za ubezpieczenie. Ubezpieczenia te nie obejmowały jednak całego okresu kredytowania, lecz były ważne na rok (ubezpieczenie na życie i zdrowie) lub dwa lata (ubezpieczenie na wypadek utraty stałych źródeł dochodów). Na rynku można znaleźć identyczną ochronę ubezpieczeniową za znacznie niższą kwotę.

W wyroku z dnia 22 listopada 2019 r., Sąd Rejonowy w Lublińcu zauważył, że bank uzyskał prowizję w wysokości 3182,33 zł z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, co stanowiło znaczną część pobranej składki.

Nadmierne Koszty Ubezpieczenia

Koszty ubezpieczenia narzucone przez bank były znacznie wyższe niż rynkowe stawki. Tak wysokie opłaty za ubezpieczenie są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz uczciwością kupiecką. Podobną ochronę ubezpieczeniową można uzyskać u dowolnego ubezpieczyciela za znacznie niższą kwotę.

Uzasadnienie Sądowe

W wyroku z dnia 22 listopada 2019 r., Sąd Rejonowy w Lublińcu wskazał, że bank uzyskał prowizję w wysokości 3182,33 zł z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, co stanowiło większość pobranej składki. Takie działanie zostało uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz tradycyjną uczciwością kupiecką.

Ukryte Wynagrodzenie Banku

Postanowienia umów kredytowych, które wskazują, że w przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej, kredytobiorca musi zapłacić prowizję za udzielenie kredytu są w rzeczywistości ukrytym wynagrodzeniem banku.


Podsumowanie

Praktyki polegające na stosowaniu zamiennych opłat w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia są nieuczciwe i obciążają konsumentów nadmiernymi kosztami. Wprowadzenie dodatkowych prowizji za rezygnację z ubezpieczenia jest niezgodne z zasadami rzetelnej działalności gospodarczej i stanowi klauzulę abuzywną. Jeśli masz wątpliwości co do swojej umowy kredytowej, skontaktuj się z nami. W kancelarii Pro-Banking pomożemy Ci zrozumieć wszystkie aspekty Twojej umowy i zapewnić, że nie płacisz ukrytych opłat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *