Nowy wyrok TSUE dotyczący kredytów hipotecznych w CHF

Ważne orzeczenie TSUE dotyczące kredytów hipotecznych we Frankach Szwajcarskich: Co to oznacza dla Ciebie jako konsumenta?

15 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ogłosił wyjątkowo istotne orzeczenie dotyczące kredytów hipotecznych we Frankach Szwajcarskich.

Orzeczenie TSUE wpływa na ochronę Twoich praw jako konsumenta. Zgodnie z wyrokiem, jeśli umowa kredytu zostanie uznana za nieważną, bank nie może żądać od Ciebie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jest to ważna ochrona, której możesz się domagać na podstawie dyrektywy 93/13/EWG.

Warto jednak zauważyć, że TSUE jednocześnie stwierdził, że przepisy tej dyrektywy nie uniemożliwiają Tobie żądania zapłaty odszkodowania od banku. Ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii zostawia się sądom.

Dodatkowo TSUE potwierdził możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego. To oznacza, że jeśli zdecydujesz się pozywać bank z powodu kredytu we Frankach Szwajcarskich, możesz tymczasowo zaprzestać spłaty rat podczas trwania postępowania.

Niniejsze orzeczenie ma ogromne znaczenie dla Ciebie jako konsumenta korzystającego z kredytów hipotecznych we Frankach Szwajcarskich. Oferuje ono dodatkową ochronę Twoich praw i możliwość dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. To ważny krok w kierunku ochrony konsumentów i stworzenia uczciwych warunków w umowach kredytowych.