Unieważnienie / odfrankowienie umowy kredytowej CHF

🔹Unieważnienie

Umowa przestaje istnieć i Klient oddaje do Banku tyle ile pożyczył. Całość wpłaconej nadwyżki wraca do Klienta.
Przykład:

Przykład:
Klient zaciągnął 200.000 zł kredytu i oddaje do Banku 200.000 zł. Klient otrzymuje zwrot kwoty nadpłaconej powyżej kwoty kapitału.

🔹Odfrankowienie

Z umowy zostaje usunięty zapis pozwalający przeliczać kapitał po kursie CHF.
Przykład:
Kredyt zostaje przeliczony na nowo. Klient zaciągnął 200.000 zł kredytu i oddaje tę kwotę w okresie ustalonym w umowie w oparciu o oprocentowanie LIBOR + marża. Spowoduje to znaczne obniżenie wysokości raty. Klient otrzyma zwrot wpłaconej nadwyżki, która wynikła ze znacznego wzrostu kursu CHF w okresie kredytowania.

🔹Dla kogo?

Dochodzenia swoich praw może domagać się:
a) Klient, który spłacił już swój kredyt frankowy.
b) Klient, który wciąż spłaca swój kredyt frankowy.

🔹Czy to dla mnie?

Do przeprowadzenia indywidualnej analizy Klienta potrzebujemy:
a) umowę kredytową wraz z załącznikami,
b) aneksy umowy kredytowej (jeżeli były zawierane),
c) informację czy kredyt był powiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą,
d) informację czy lokal, na który został udzielony kredyt był wynajmowany.

🔹Procedura obsługi Klienta

🔹Przykład wygranego procesu